บ้านร่มพฤกษ์ แบบ 2

บ้านร่มพฤกษ์ แบบ 2

 

บ้านร่มพฤกษ์ แบบ 2

เป็นบ้านหลังเดี่ยว ขนาดเตียงเดี่ยว 6x6 ฟุต

สุขภัณฑ์พร้อม

ราคา วันละ 2400 บาท 

Tags : ยังโทนรีสอร์ทเมืองกาญ รีสอร์ทเมืองกาญ ที่พักเมืองกาญ เที่ยวเมืองกาญ ล่องแพเมืองกาญ ค่ายลูกเสือเมืองกาญ ค่ายสมพล โตรักษา

view